Zoznam uchádzačov o Fond Štefana Schwarza
   pre rok 2018

Zoznam kandidátov uchádzajúci sa o príspevok z Fondu Štefana Schwarza je zverejňovaný podľa dátumu pridania osobného profilu. Tento zoznam je aktuálny pre rok - 2018.
     Počet nájdených záznamov: 31
     Počet záznamov zobrazených na stránke: 15
Uchádzač / kandidát Organizácia Dátum pridania  Kontakt
Ing. Alena Šišková, PhD.Ústav polymérov,
31.03.2018alena.siskova@savba.sk
RNDr. Martina Zdurienčíková, PhD.Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej onkológie,
31.03.2018martina.zduriencikova@savba.sk
MVDr.  Romana Koprdová, PhD.Centrum experimentálnej medicíny SAV ,
30.03.2018romana.koprdova@savba.sk
RNDr Eduard Jáné, PhDChemický ústav ,
29.03.2018chemedoj@savba.sk
M.Sc. Tamás Csanádi, PhD.Ústav Materiálového Výskumu - SAV, Watsonova 47, 04001, Košice,
29.03.2018tcsanadi@gmail.com
Mgr. Ivica Mašindová, PhD.Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV,
29.03.2018ivica.masindova@savba.sk
Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.Ústav slovenskej literatúry SAV,
28.03.2018magdalena.bystrzak@savba.sk
Mgr. Branislav Kura, PhD.Centrum Experimentálnej Medicíny SAV, o.z. Ústav pre výskum srdca,
28.03.2018branislav.kura@savba.sk
Mgr. Dávid Jáger, PhD.Ústav Geotechniky SAV, Košice,
28.03.2018jager@saske.sk
Mgr. Tomáš Homoľa, PhD.Historický ústav SAV,
28.03.2018tomas.homola@savba.sk
RNDr. Lenka Lorencová, PhD.Chemický ústav Slovenskej akadémie vied / Oddelenie glykobiotechnológie,
28.03.2018chemlelo@savba.sk
Ing. Monika Buríková, PhD.Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV,
28.03.2018burikovamonika@gmail.com
Mgr. Marek Jurkovič, PhD.Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Ústav experimentálnej psychológie,
28.03.2018marek.jurkovic@savba.sk
Mgr. Miroslava Švihurová, PhD.Archeologický ústav SAV v Nitre,
27.03.2018miroslava.svihurova@gmail.com
Ing. Veronika Lancíková, PhD.Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,
27.03.2018veronika.lancikova@savba.sk
 
späť Strana  z 3 ďalej