Podporný Fond Štefana SchwarzaŠtatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9.2.2017 a Dodatku č.2 zo dňa 16.10.2017 nájdete -» TU (štatút).