Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


 Podporný Fond Štefana SchwarzaŠtatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9.2.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16.10.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 21.3.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.2.2019 nájdete -» TU (štatút).