Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 KontaktÚrad SAV
Referát vedeckej výchovy
Štefániková 49
814 38 Bratislava

Ing. Eva Daneková
E-mail: danekova@up.upsav.sk
Telefón: 02/57510 135