Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Držitelia podporného Fondu Štefana Schwarza
     Zoznamy držiteľov podporného Fondu Štefana Schwarza je zverejňovaný podľa rokov a dátumu pridelenia podporného fondu.